Pleasant Palghar
image

विविधतेने नटलेला परिसर - पेंडक्याचीवाडी

मोखाड्याहून खोडाळ्याला जाताना ५ ते ६ किमीवर पेंडक्याच्या वाडीसाठी एक जोडरस्ता जातो. ह्या परिसरात निसर्गाने मुक्त हस्ताने उधळण केली आहे. ह्या वाडीपासून २ किमी अंतरावर पेंडक्याची नदीवर हा निसर्ग सौंदर्यचा खजिना पहावयास मिळतो.


३०० ते ४०० फूट उंचीचा बारमाही वाहणारा धबधबा प्राचीन काळातील गुहा व पाणी अडवण्यासाठी बांधण्यात आलेले बंधारे हे सगळी दृष्य बघून मन भारावून जाते. या ठिकाणी असलेल्या प्राचीन गुहेचा वापर त्याकाळी रहदारीसाठी केला जात असावा कारण या गुहेचा मार्ग ८ ते ९ किमी अंतरावरील वाशाळा या गावपाड्याशी जोडला गेला आहे. येथील असलेला उंच धबधबा हा हजारो फूट खोल असून खोलीचा अंदाज अजून पर्यंत आलेला नाही. या नदीपात्रातील पाणी अडवण्यासाठी प्रयत्न केले गेले असावेत हे अर्धवट स्थितीत बांधण्यात आले असलेल्या बंधाऱ्यावरून लक्षात येते. या बांधाचा अजूनपर्यंत दगड सुद्धा हाललेला नाही यामुळे या बांधकामाचे कौतुक करावे तितके थोडेच आहे. स्थानिक लोकांच्या माहितीनुसार पांडवांच्या काळात येथील बांधकाम करण्यात आलेले आहे.


चला तर, पेंडक्याचीवाडीला भेट देऊन निसर्गाचा खजिना अनुभावूयात!!

Kelva beach-sometimes also known as Kelva or Kelva beach is a pristine strech of sea shore and a popular weekend gateway for tourists from Mumbai. The beach is about 8 kilometers long. A very famous tourist attraction, the beach is overcrowded with local tourists during weekends which indicate its growing popularity.

Kelva beach-sometimes also known as Kelva or Kelva beach is a pristine strech of sea shore and a popular weekend gateway for tourists from Mumbai. The beach is about 8 kilometers long. A very famous tourist attraction, the beach is overcrowded with local tourists during weekends which indicate its growing popularity.

संपूर्ण वर्षभर

image

Current Temperature

 24.4°С

Feels Like 25.4°С. overcast clouds

गॅलरी

कसे पोहोचाल?