Pleasant Palghar
image

दाभोसा

दाभोसा हा महाराष्ट्रातील पालघर जिल्ह्यातील,जव्हार तालुक्यातील लेंडी नदीवरील एक बारमाही धबधबा आहे.  जव्हारपासून २० किमी अतरांवर दाभोसा या गावात हा धबधबा आहे  आहे. आणि मुंबई पासून दाभोसा  १५० किमी अंतरावर आहे.जव्हार  मार्गे  सेल्वासा रस्त्यावर  दाभोसा  गावात हा धबधबा आहे.

 

हिरव्यागार डोंगरांच्या कुशीत कडय़ावरून कोसळणारी दाभोसाची पांढरीशुभ्र धारा पाहणे हा खरोखरच अनोखा अनुभव असतो. धबधब्या कडे  जाणारी पायवाट सरळसोट  उताराची असल्यामुळे  तोल सांभाळत, जरा घसरत उतरावे  लागते दरीत उतरल्यानंतर काना-मनात भरून राहतो तो सुमारे ३०० फूट  उंचावरून  कोसळणाऱ्या   धबधब्याच्या धारेचा धीरगंभीर नाद, ओंकाराच्या अनाहत नादाशी नातं सांगणारा तो नाद नंतरही कानात गुंजत राहतो.जितक्या  वेगाने आणि उंचीवरून हा धबधबा  कोसळतो तितक्याच  वेगाने अगदी ३०  ते  ४० फुटा पर्यन्त या कोसळणाऱ्या धबधब्याचे तुषार  उडत असतात  हे तुषार अगांवर झेलण्याचा आंनदच काही और असतो. चारही बाजुने डोंगरदऱ्यांनी वेढलेला परिसर, सर्वत्र जंगल आणि नीरव शांतता. धबधब्यातुन पडणा-या पाण्याचा खळखळाट हे दृष्य खुप मनोहारी आणि विलोभनीय असंच असतं!

Kelva beach-sometimes also known as Kelva or Kelva beach is a pristine strech of sea shore and a popular weekend gateway for tourists from Mumbai. The beach is about 8 kilometers long. A very famous tourist attraction, the beach is overcrowded with local tourists during weekends which indicate its growing popularity.

Kelva beach-sometimes also known as Kelva or Kelva beach is a pristine strech of sea shore and a popular weekend gateway for tourists from Mumbai. The beach is about 8 kilometers long. A very famous tourist attraction, the beach is overcrowded with local tourists during weekends which indicate its growing popularity.

ऑगस्ट ते नोव्हेंबर

image

Current Temperature

 23.7°С

Feels Like 24.6°С. heavy intensity rain

कसे पोहोचाल?