Pleasant Palghar

कृषी पर्यटन

Sr No Name Address Email Address Website Contact No
1 Bandhan green Tarapur 8007509955
2 Agro river edge kirat
3 Green acre Farm Dhuktan
4 Shambala farmers Vevoor 7666070254
5 Samarth krupa agro farm Shirgaon 9822638137
6 Mhatre farm Dahisar tarfe tarapur
7 Bhaskar wadi Palghar 9226325414
8 Manorama krushi Vadrai 9822537374
9 Laxmiraj agro tourism Tembhode 9975434848