Pleasant Palghar
image

निसर्गात दडलेले शिवमंदिर - ओसरविरा सरोवर

जव्हारहुन नाशिक येथे जाताना राष्ट्रीय महामार्ग १६०अ वरील मोरचुंडी घाटाच्या थोड पुढे गेल्यावर डावीकडे एक जोडमार्ग आपल्याला ओसरविरा ह्या छोट्याशा गावात घेऊन जातो. गर्द निसर्गाच्या कुशीत वसलेले हे गाव जागृत स्वयंभू शिवमंदिरासाठी प्रसिध्द आहे. मंदिरासमोरच एक छोटेसे कुंड आहे. ह्या कुंडात संपूर्ण वर्षभर पाणी असते. प्राचीन काळापासून येथे शिवलिंग आहे व जागृत समजल्या जाणाऱ्या ह्या देवस्थानाचा अनुभव अनेक शिवभक्तांना आल्याचे स्थानिक लोकांचे म्हणणे आहे. 


महाशिवरात्रीच्या दिवशी येथे यात्रा भरते व वारली, कोकणा, कातकरी समाजाची लोकवस्ती असलेले हे गाव शिवभक्तांनी गजबजून जाते.

Kelva beach-sometimes also known as Kelva or Kelva beach is a pristine strech of sea shore and a popular weekend gateway for tourists from Mumbai. The beach is about 8 kilometers long. A very famous tourist attraction, the beach is overcrowded with local tourists during weekends which indicate its growing popularity.

Kelva beach-sometimes also known as Kelva or Kelva beach is a pristine strech of sea shore and a popular weekend gateway for tourists from Mumbai. The beach is about 8 kilometers long. A very famous tourist attraction, the beach is overcrowded with local tourists during weekends which indicate its growing popularity.

संपूर्ण वर्षभर

image

Current Temperature

 27.2°С

Feels Like 30.1°С. light rain

गॅलरी

360° व्ह्यूमध्ये एक्सप्लोर करा

कसे पोहोचाल?