Pleasant Palghar
image

आदिवासी समाजाचे देवस्थान - वाकसई

वाकसाई गाव हे मुख्य रस्त्यापासून काहीसे दूर वसलेले आहे. येथे आदिवासी बांधवांचे पुरातन देवाचे मंदिर आहे. बिंदरपाडा, वाकसाई, गरोडा, उंबरमाळ, मोहपाडा ह्या पाच गावांचे हे वाघ्या देवस्थान आहे. दरवर्षी येथे मार्गशीष महिन्यात एक दिवस ठरवून वार्षिक महोत्सव साजरा होतो. ह्या मंदिराशेजारी दोन नयनरम्य तलाव, हिरवाईने नटलेली टेकडी पर्यटकांना नक्कीच आकर्षित करेल. आदिवासी संकृती जाणून घेण्यासाठी येथे नक्की भेट द्यायला हवी.

Kelva beach-sometimes also known as Kelva or Kelva beach is a pristine strech of sea shore and a popular weekend gateway for tourists from Mumbai. The beach is about 8 kilometers long. A very famous tourist attraction, the beach is overcrowded with local tourists during weekends which indicate its growing popularity.

Kelva beach-sometimes also known as Kelva or Kelva beach is a pristine strech of sea shore and a popular weekend gateway for tourists from Mumbai. The beach is about 8 kilometers long. A very famous tourist attraction, the beach is overcrowded with local tourists during weekends which indicate its growing popularity.

संपूर्ण वर्षभर

image

Current Temperature

 26.9°С

Feels Like 30.4°С. overcast clouds

गॅलरी

360° व्ह्यूमध्ये एक्सप्लोर करा

कसे पोहोचाल?